ใบรับรองที่เราได้รับ

เป็นเครื่องหมายรับประกันคุณภาพของ บริษัท และผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกคน

ใบรับรองของเรา

SGS ISO 13485Medical devices

SGS ISO 9001 (UKAS)Quality Management System

SGS ISO 9001 (NAC)Quality Management System

Thailand FDACertificate of Free Sale

U.S. FDACertificate of registration

CECertificate of registration